Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør - Vannkjemiske effekter 2014

Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster.

Overvåkingen omfattet i 2014 84 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-414
Språk:
NB

Publisert:
07.07.2016 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
64 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori