Miljødirektoratets prioriterte forskningsbehov 2016 - 2021

Klima- og miljødepartementet publiserte tidligere i år Klima- og miljødepartementets prioriterte forskningsbehov 2016-2021. Denne rapporten er Miljødirektoratets innspill til dette dokumentet,  oppdatert med nye nasjonale mål og oppdaterte referanser. De tematiske prioriteringene og beskrivelsene er identiske med innspillet Miljødirektoratet ga til departementet.

De to dokumentene utfyller hverandre. Miljødirektoratets innspill gir en detaljert og utfyllende beskrivelse av forskningsbehovene på de enkelte resultatområdene der Miljødirektoratet har ansvar (naturmangfold, friluftsliv, forurensning, klima og polarområdene), mens departementets dokument beskriver de overordnede føringene og prioriteringene for miljøforskningen, og knytter forskningsbehovene til hovedutfordringene, på tvers av resultatområdene. 
Målgruppe for dokumentet er forskningsmiljøer, Forskningsrådet, forvaltning og andre som bidrar i forskning eller forskningsfinansiering.


Type:
Rapport
Nummer:
M-591
Språk:
NB

Publisert:
01.07.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
67 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf