Handlingsplan stillehavsøsters

Økt utbredelse av stillehavsøsters kan medføre tap både av biologisk mangfold og rekreasjonsverdi i kystsonen. Det er ikke mulig å bli kvitt arten, så planens hovedmål er å forebygge spredning av stillehavsøsters til nye områder og redusere forekomst og konsekvenser av eksisterende forekomster.

Tiltakene skal gjøre det mulig å skaffe oversikt over utbredelse i nåtid og framtid, potensielt redusere forekomster som forårsaker særlig høy spredning og prioritere områder som ut fra ulike verdier ikke skal ha stillehavsøsters. Videre skal allmenheten informeres og en skal stimulere til egnede pilotprosjekter for utprøving av ulike bekjempelsestiltak. Planen er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.


Type:
Rapport
Nummer:
M-588
Språk:
NB

Publisert:
05.07.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
56 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker