Pilotprosjekt om klimatilpasning

I samarbeid med Miljødirektoratet og utvalgte kommuner har Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomført et pilotprosjekt om klimatilpasning. 

Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra miljøvernavdelingen, landbruksavdelingen og samfunnsavdelingen (beredskapsgruppa). Tre delprosjekter omhandlet:

1) Havnivåstigning og strandkantdeponier

2) Klimarobuste skogsbilveier

3) Klimahensyn i forvaltningen av sårbare økosystem i høyfjellet.


Type:
Rapport
Nummer:
M-469
Språk:
NB

Publisert:
08.01.2016 00:00:00
Opphav:
Fylkesmannen i Vest-Agder
Omfang:
42 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema