Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven

Veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven kap. V, og saksbehandlingsregler ved opprettelse av verneområder.

Veilederen gir også retningslinjer for utforming av verneforskrifter og regulering av ulike brukerinteresser, avgrensning av verneområder og erstatning ved opprettelse av verneområder.


Type:
Veileder
Nummer:
M-481
Språk:
NB

Publisert:
27.01.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
61 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori