Norsk fjellnatur ‐ Fra kyst til innland, fra sør til nord

Gjennom prosjektet GLORIA-NORGE er vegetasjon i seks fjell blitt kartlagt. Dette datasettet vil danne grunnlaget for overvåking av norsk fjellvegetasjon.

Årsrapporten beskriver arbeid utført i 2014 og inkluderer registreringer av plantesamfunn fra det sjette av de seks GLORIA NORGE-fjellene: Coalbmoaivi. Rapporten inkluderer også resultater fra satellittbasert overvåking (2000-2014) av fenologi i Midt-Norge samt en analyse av i hvor stor grad datasettet inkluderer forskjeller skapt av det varierende naturgrunnlaget i norske fjell.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-461
Språk:
NB

Publisert:
29.01.2016 00:00:00
Forfatter:
NIBIO
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
36 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker