Friluftsliv for alltid - Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Alle kommuner og interkommunale friluftsråd kan hvert år søke Miljødirektoratet om midler for å ivareta og tilrettelegge friluftslivsområder og turstier for allmennheten. Målet er å gi folk gode naturopplevelser og stimulere flere til aktivitet ute.

Brosjyren «Friluftsliv for alltid» presenterer ordningen med statlig sikring, som så langt har bidratt til at omkring 2400 områder er sikret landet over. Brosjyren gir smakebiter på en rekke flotte sikringsprosjekter, og kommuner og friluftsråd som har jobbet med disse deler sine erfaringer. Eksemplene spenner fra noen få, avgjørende kvadratmeter, til større naturområder. Vi håper flere kommuner og friluftsråd får øynene opp for mulighetene ordningen gir og kontakter oss om nye prosjekter.


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-462
Språk:
NB

Publisert:
28.01.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
25 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker