Forslag til hydrologisk overvåking av restaurert myr i Norge

NIBIO har fra Miljødirektoratet fått i oppdrag å utrede mulige effekter av metoder for overvåking av restaurerte myrer i forhold til flomdemping.

I rapporten gis en kort introduksjon av myrhydrologi og flommer med fokus på effekter i myr i naturlig tilstand, drenering og restaurering. Basert på dette gis et forslag til overvåking inklusive forskjellige målemetoder, instrumentering, dataanalyse, kvalitetssikring og grovt kostnadsestimat.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-442
Språk:
NB

Publisert:
12.01.2016 00:00:00
Forfatter:
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
24 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema