Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer

Veilederen inneholder forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) med veiledende kommentarer til de enkelte paragrafene.

Forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjortevilt­forskriften) gir kommunene mulighet til å være en synlig og aktiv aktør i forvaltningen av elg, hjort og rådyr i sitt område. De har en viktig rolle i samfunns­dialogen, eksempelvis gjennom utarbeidelse av kommunale mål. Statlige villrein­nemnder ivaretar den offentlige delen av villrein­forvaltningen, og jobber for ivaretagelse av arten og dens leveområder.


Type:
Veileder
Nummer:
M-478
Språk:
NB

Publisert:
13.01.2016 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
59 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori