Elvemusling i Fusta, Nordland - konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av musling

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert sluttrapport fra bevaringstiltakene for elvemuslingen i Fusta i forbindelse med rotenonbehandling i innsjøer i vassdraget.

Tre innsjøer i Vefsn-regionen ble kjemisk behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 2012 og 2013. Den trua arten elvemusling vil overleve slik rotenonbehandling når den gjøres i elv som følge av at eksponeringen er kortvarig.  Ettersom behandling av innsjøer gir eksponering i vassdraget nedenfor over lengre tid, ble det satt i gang bevaringstiltak for elvemuslingen i elva Fusta. Sluttrapporten fra Norsk institutt for naturforskning evaluerer bevaringstiltakene og beskriver situasjonen for elvemuslingbestanden i vassdraget.


Type:
Rapport
Nummer:
M-428
Språk:
NB

Publisert:
27.01.2016 00:00:00
Forfatter:
NINA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
54 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema