Veiledning til støykartlegging

Veilederen er en revisjon av Miljødirektoratets veiledning om krav til kartlegging mot 30.juni 2012.

Støykartleggingen skal avdekke spesielt støybelastede områder. Hensikten er å redusere skadelig eksponering for støy. I følgende dokument er det beskrevet hva som skal kartlegges, dette er å se på som et supplement til selve direktivet, forskriftens og retningslinjens beskrivelser.


Type:
Veileder
Nummer:
M-505
Språk:
NB

Publisert:
29.02.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
12 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema