Statusoversikt for jaktbart småvilt

Denne rapporten presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 pattedyrarter (derav 9 fremmede arter) og 37 fuglearter (derav 6 fremmede arter).

Elg, hjort, villrein, rådyr og de store rovdyr behandles ikke i denne rapporten. Rapporten beskriver et faglig grunnlag for hver enkelt art og omfatter 1) bestandsstatus, geografisk fordeling og utviklingstrender de siste 10-20 år, 2) oversikt over jaktstatistikk, herunder jaktuttak og geografisk fordeling av uttaket, 3) dagens utfordringer og kunnskapsbehov, og 4) framtidige behov for tiltak (forskning, forvaltning, informasjon mm).


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-483
Språk:
NB

Publisert:
24.02.2016 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
262 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker