Regulering av forurensning fra skipsverft etter kapittel 29 i forurensningsforskriften

Forurensningsforskriften kapittel 29 regulerer forurensning fra blant annet skipsverft.

Forskriften har strenge bestemmelser spesielt når det gjelder oppsamling av avvirket materiale og utslipp til vann. Kravene fordrer at det enkelte veft har et bevisst forhold til egen miljøbelastning og god kontroll på hva det slipper ut. Denne veilederen gir fylkesmannen råd om hva Miljødirektoratet mener skal til for å overholde kravene i forskriften. (Veilederen er oppdatert pr. 2. mars 2016).


Type:
Veileder
Nummer:
M-487
Språk:
NB

Publisert:
15.02.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
32 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema