Registrering i REACH 2018

Virksomheter som lager eller importerer kjemiske stoffer til EØS-området i mengder mellom 1 og 100 tonn pr år må registrere disse stoffene til ECHA innen 31. mai 2018.

Industrien har ansvar for å dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø. Hvis en registreringspliktig virksomhet unnlater å registrere et stoff i samsvar med REACH er det ikke lovlig å markedsføre stoffet i EØS-området.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-500
Språk:
NB

Publisert:
23.02.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker