Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016–2021

Forsuring av vatn og vassdrag er eit av dei største miljøproblema i Noreg, og ein faktor som har ført til stor reduksjon av biologisk mangfald. 

Kalking er eit viktig tiltak for å redusere effektane av sur nedbør. Denne rapporten gir føringar og prioriteringar for kalkingsverksemda i perioden 2016–2021.


Type:
Rapport
Nummer:
M-488
Språk:
NN

Publisert:
17.02.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
24 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema