Fjellrev i Norge

Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr.

Gjennom overvåkningsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-480
Språk:
NB

Publisert:
24.02.2016 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
58 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema