Evaluering av prediktive målesystemer for NOx utslipp

Christian Michelsen Research AS (CMR) har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å kartlegge systemer for prediksjon av NOx-konsentrasjon (Predictive Emission Monitoring System, PEMS) brukt på konvensjonelle og lav-NOx-turbiner på norsk sokkel.

Denne rapporten inneholder resultatet av dette arbeidet. Vi gjennomgår de forskjellige PEMS som er installert på norsk sokkel, og erfaringer operatører har med bruk av PEMS. Vi fokuserer på usikkerhet i modellene, hvordan usikkerheten beregnes og hvilke faktorer som kan påvirke usikkerheten i predikert NOx-konsentrasjon. Dette er en anonymisert rapport, og det refereres derfor ikke til spesifikke aktører eller spesifikke PEMS.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-458
Språk:
NB

Publisert:
04.02.2016 00:00:00
Opphav:
CMS
Omfang:
25 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema