Veiledning til Tankforskriften

Forurensningsforskriften kapittel 18 (Tankforskriften) trådte i kraft 01.01.2014.

Denne veiledningen gir nærmere forklaringer på og tolkninger av forskriftsteksten som kan være nyttig for tankeiere, brukere, konsulenter og myndigheter.

Veilederen er oppdatert pr. 15. mars 2017.


Type:
Veileder
Nummer:
M-536
Språk:
NB

Publisert:
21.04.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
20 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema