Tiltak i husdyrproduksjonen. Potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen

Denne rapporten har vurdert hvordan tiltak i husdyrproduksjonen kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra melkekyr. Tiltakene som er utredet i forbindelse med denne rapporten er mer fett i fôrrasjonen og tidligere høstetidspunkt for grovfôr for økt grovfôrkvalitet.

I en samlet beregning, hvor det inngår en systematisk forbedring i alle ledd (blant annet bedre grovfôr, mer fett, bedre dyrehelse, fruktbarhet og avl) i melkekuproduksjonen, kan utslippene reduseres med 8 prosent av dagens totale utslipp av klimagasser fra jordbruket (Storlien og Harstad 2015).


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-471
Språk:
NB

Publisert:
03.04.2016 00:00:00
Opphav:
NMBU
Omfang:
14 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker