Indikatorer for marin forsøpling

Rapporten er basert på presentasjoner og diskusjoner i arbeidsmøte om eksisterende og potensielle indikatorer for marint avfall. I dag er det utviklet to indikatorer som brukes i forvaltningsplanene.

Plast i magen til havhest inngår i forvaltningsplanen for Nordsjøen/Skagerak, og strandregistreringer fra Svalbard og Troms inngår i forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. For hver av de eksisterende og potensielle indikatorene er det gjort en vurdering av indikatorens styrke, svakhet og potensial som indikator i forvaltningsplanarbeidet.

Overvåking av marint avfall blir i dag gjennomført som et biprodukt av annen overvåkingsaktivitet. Dette setter begrensninger for hvilke metoder og indikatorer som kan tas i bruk. Marint avfall kan være en alvorlig miljøtrussel, og overvåkingen av marint avfall bør derfor intensiveres.


Type:
Rapport
Nummer:
M-456
Språk:
NB

Publisert:
22.04.2016 00:00:00
Forfatter:
Salt Lofoten AS/ Miljødirektoratet
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
20 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema