Har virksomheten din farlig avfall?

Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall har du plikt til å levere dette minst én gang per år til et lovlig mottak for farlig avfall.

Du må deklarere avfallet i Avfallsdeklarering.no ved levering.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-550
Språk:
NB

Publisert:
29.04.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker