Environmental challenges related to offshore mining and gas hydrate extraction

This report summarizes the current knowledge of known resources of deep-sea minerals and gas hydrates in Norwegian waters and the biology and ecosystems represented in such areas. The major gaps of knowledge regarding the biodiversity is identified; the distribution, function as well as the goods and services provided by these ecosystems.

Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om forekomster av mineraler og gasshydrater på havbunnen i norske farvann, og gir en oversikt over dagens kunnskap og kunnskapshull relatert til biologiske samfunn (arter/naturtyper) som kan forventes å bli påvirket som følge av framtidig utvinning av mineraler og gass-hydrater fra havbunnen.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-532
Språk:
EN

Publisert:
11.04.2016 00:00:00
Forfatter:
Centre for Geobiology and Centre for Deep Sea Research, University of Bergen
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
28 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema