Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyrfra akvakulturanlegg i sjø

Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av forstyrrelser på fugl og marine pattedyr fra oppdrettsanlegg i sjø.

Rapporten er basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-452
Språk:
NB

Publisert:
06.04.2016 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
48 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker