Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN)

Rapporten foreslår og drøfter metode for en nasjonal arealrepresentativ overvåking av naturtyper basert på klassifikasjonssystemet Natur i Norge (NiN). Aspekter som omhandles er: Kunnskapsbehov ved kartlegging og overvåking; Utvalgsmetoder; Registreringsmetode; Opplæringsbehov; samt Prosedyrer og dataflyt.

Rapporten inneholder et framlegg til en samlet metodikk og beskrivelse av et pilotprosjekt for uttesting, samt skisse til et program for løpende overvåking.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-547
Språk:
NB

Publisert:
19.04.2016 00:00:00
Forfatter:
NIBIO
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
42 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker