Pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Treårig pilotfase i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. (Veilederen er oppdatert pr. februar 2016.)

Veiledningsmaterialet for pilotfasen for ‘Planting av skog på nye arealer som klimatiltak’ er utarbeidet til bruk for regional og lokal implementering av tiltaket. Deltakerfylkene i den treårige pilotfasen er Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. Veilederen beskriver Fylkesmannens ulike oppgaver. I tillegg gis det konkretiserende veiledning for bruk av tilleggskriteriene fra Prop. 1 S (2014-2015), beskrivelse av saksgang og informasjon om rapportering og evaluering. (Veilederen er oppdatert pr. januar 2017.)


Type:
Veileder
Nummer:
M-407
Språk:
NB

Publisert:
25.09.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet
Omfang:
38 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema