Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2014

This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme “Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation” for 2014. The ozone layer was below the long-term mean in spring 2014, but increased in April/May and was close to normal rest of the year. A clear decrease in total ozone above Norway during the period 1979-1997 stopped after 1998 and the ozone layer above Norway now seems to have stabilized.

Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2014. For Oslo, Andøya og Ny-Ålesund er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2014.Ozonlaget over Norge var relativt tynt våren 2014, men det tok seg opp i april/mai, og verdiene var tilnærmet normale resten av året.

Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998, og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-366
Språk:
EN

Publisert:
16.09.2015 00:00:00
Opphav:
NILU – Norwegian Institute for Air Research
Omfang:
38 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori