Miljøgifter i store norske innsjøer, 2014

Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa, Randsfjorden og Femunden, samt i supplerende materiale av fisk fra Tyrifjorden og Vansjø, innsamlet i 2014. 

Kvikksølv og organiske miljøgifter (cVMS, PCB, PBDE, PFAS, S/MCCP) ble analysert i prøver av fisk fra alle sjøene, samt i zooplankton i Mjøsa og Randsfjorden. Av hovedfunnene nevnes at siloksanforbindelsen D5 viser trofisk magnifisering i Mjøsa og Randsfjorden, samt at PFTrA er den dominerende PFAS-forbindelsen i leverprøver av fisk.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-349
Språk:
NB

Publisert:
17.09.2015 00:00:00
Opphav:
NIVA, NILU
Omfang:
103 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker