Klima i Norge 2100

Rapporten er utarbeidet for å gi et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge, og rapporten omfatter både atmosfæreklima, hydrologi, permafrost, skred og havklima.

Rapporten beskriver kort årsaker til klimaendringer og variasjoner, og Norges beliggenhet i forhold til storstilte vær- og strømingsmønstre. Den beskriver  klimautviklingen i Norge siden siste istid slik den kan tolkes fra indirekte
«proksydata», og målt klimautvikling gjennom tiden med instrumentelle målinger. Deretter beskrives beregnet klimautvikling gjennom det 21ste århundre under forskjellige antagelser om framtidige utslipp av klimagasser.

Engelsk oversettelse: M-741


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-406
Språk:
NB

Publisert:
22.09.2015 06:00:00
Opphav:
Norsk klimaservicesenter (NKSS)
Omfang:
204 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker