Håndtering av sedimenter

Miljødirektoratets veileder for håndtering av gir oversikt over hvordan sedimenttiltak bør planlegges, aktuelle tiltaksmetoder og gjeldende regelverk.

Videre omfatter den nødvendig vurderingsgrunnlag og dokumentasjon i forbindelse med søknader. (Veilederen erstatter den tidligere TA 2960.) Oppdatert pr. mai 2018.


Type:
Veileder
Nummer:
M-350
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
103 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema