Handel med tømmer og treprodukter—EUs tømmerforordning

Handel med tømmer og treprodukter reguleres i Norge gjennom to forskrifter, henholdsvis for importert og norskprodusert tømmer. 

Forskriftene gjennomfører EUs tømmerforordning som tråde i kraft 1. mai 2015. Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet når det gjelder importert tømmer og treprodukter, mens Landbruksdirektoratet har ansvar for norskprodusert tømmer og treprodukter.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-333
Språk:
NB

Publisert:
14.09.2015 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker