Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014–mars 2015

Luft- og nedbørkvalitet, april 2014–mars 2015.

Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter målinger av luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologi.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-384
Språk:
NB

Publisert:
30.09.2015 14:00:00
Forfatter:
NILU
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
116 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker