Avfallsdeklarering.no faktaark

Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. 

Det er kun avfall som er klassifisert som farlig og/eller ra-dioaktivt som skal deklareres, annet avfall skal ikke registreres i denne databasen.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-421
Språk:
NB

Publisert:
29.09.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker