September 2015

Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fram mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050: Sluttrapport

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-393 | Utgiver: DNV GL

29.09.15 Miljødirektoratet tildelte et oppdrag til DNV GL for å få vurdert forventet teknologiutvikling fo...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014–mars 2015

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-384 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.09.15 Luft- og nedbørkvalitet, april 2014–mars 2015. Smelteverkene på russisk side av den norsk-russisk...

Barns kjemiske hverdag

Type: Brosjyre | Nummer: M-331 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.09.15 I dette heftet kan både foreldre og andre som jobber med barn, finne gode råd: Hvilke produkter e...

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2013 - Annual report

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-282 | Utgiver: NILU

30.09.15 The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-142 | Utgiver: NILU

30.09.15 The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

Avfallsdeklarering.no faktaark

Type: Faktaark | Nummer: M-421 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.09.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...

Håndtering av sedimenter

Type: Veileder | Nummer: M-350 | Utgiver: Miljødirektoratet

Miljødirektoratets veileder for håndtering av gir oversikt over hvordan sedimenttiltak bør...

Climate mitigation measures and emission trajectories up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M-418 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.15 This is the English summary of the third report from the project on a low-carbon transition in...

Veileder: Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Type: Veileder | Nummer: M-407 | Utgiver: Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

25.09.15 Treårig pilotfase i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. (Veilederen er oppdatert pr. februar...

Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder

Type: Veileder | Nummer: M-415 | Utgiver:

24.09.15 Veilederen for besøksforvaltning skal være et verktøy for å oppnå en god prosess i arbeidet med...

Innfallsporter

Type: Veileder | Nummer: M-417 | Utgiver:

24.09.15 Informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt.

Klima i Norge 2100

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-406 | Utgiver: Norsk klimaservicesenter (NKSS)

22.09.15 Rapporten er utarbeidet for å gi et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge,...

Miljøgifter i store norske innsjøer, 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-349 | Utgiver: NIVA, NILU

17.09.15 Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa,...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-366 | Utgiver: NILU – Norwegian Institute for Air Research

16.09.15 This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme...

Handel med tømmer og treprodukter—EUs tømmerforordning

Type: Faktaark | Nummer: M-333 | Utgiver:

14.09.15 Handel med tømmer og treprodukter reguleres i Norge gjennom to forskrifter, henholdsvis for...

Forurensningsforskriften kapittel 7 - Om lokal luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: M-413 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.09.15 Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet har som formål å beskytte helse og...

Havnivåendring i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-405 | Utgiver: Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket

09.09.15 Rapporten gir en samlet og oppdatert presentasjon av havnivåendringer i Norge ut fra tilgjengelig...

Environmental monitoring of petroleum activities on the Norwegian continental shelf

Type: Veileder | Nummer: M-408 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.15 Companies operating on the Norwegian continental shelf are required to carry out environmental...