Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge

Prosjektet skal gjennom kartlegging og overvåkning av spredningsveien import av plante-produkter skaffe et best mulig grunnlag for å beregne hvor mange fremmede arter som kommer inn, og hvilken risiko de utgjør for stedegent biologisk mangfold. 

Rapporten omhandler resultatene fra det første av tre år, og fokuserer på kvantitativ og kvalitativ innsamling av mate-riale fra importkontainere, importlokaler og nærområdene rundt plantesentra.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-432
Språk:
NB

Publisert:
30.10.2015 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
110 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema