Overvannsflom Metoder for kartlegging og analyser

Utredning om metoder og verktøy for kartlegging og beregning av overvannsflom. 

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede konsekvensene av økte overvanns-mengder i byer og tettsteder. Utvalget skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-424
Språk:
NB

Publisert:
21.10.2015 00:00:00
Opphav:
Rambøll
Omfang:
24 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker