Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven

Miljødirektoratet og Riksantikvaren ønsker med denne veilederen å avklare hvordan kulturminnene er beskyttet i verneområdene og hvilket ansvar forvaltningsmyndighetene har for å ivareta kulturminner i forvaltningen av vernområdene.

Veilederen retter seg særlig mot forvaltere av nasjonalparker og andre verneområder, men kan også være nyttig for medlemmer av nasjonalpark- og verneområdestyrer og for ansatte i kommuner, hos fylkesmannen, i fylkeskommunen og Sametinget.


Type:
Veileder
Nummer:
M-420
Språk:
NB

Publisert:
06.10.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet og Riksantikvaren
Omfang:
52 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema