Oktober 2015

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-354 | Utgiver: NILU and NIVA

30.10.15 The purpose of this report is to provide an updated assessment of pollution present within an urb...

Environmental Contaminants in an Urban Fjord

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-375 | Utgiver: NIVA

12.10.15 This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analysis ...

Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-432 | Utgiver: NINA

30.10.15 Prosjektet skal gjennom kartlegging og overvåkning av spredningsveien import av plante-produkter...

Utfasing av Hydroklorfluorkarboner (HKFK) fra 1. januar 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-431 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.10.15 Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å bruke ny HKFK, også til etterfylling og vedlikehold av kulde...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-367 | Utgiver: NILU

23.10.15 This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of...

Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-419 | Utgiver: NINA

19.10.15 Denne rapporten representerer en sammenstilling av resultater fra nasjonal og internasjonal...

Overvannsflom Metoder for kartlegging og analyser

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-424 | Utgiver: Rambøll

21.10.15 Utredning om metoder og verktøy for kartlegging og beregning av overvannsflom. 

Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-420 | Utgiver: Miljødirektoratet og Riksantikvaren

06.10.15 Miljødirektoratet og Riksantikvaren ønsker med denne veilederen å avklare hvordan kulturminnene e...