Rapport PFAS i husstøv

NILU har på oppdrag fra Miljødirektoratet undersøkt PFAS-er i husstøv fra seks norske husholdninger. Mange PFAS-er ble påvist i de aller fleste rommene, og det var en tendens til høyere konsentrasjoner i soverom og stue sammenlignet med bad, kjøkken og gang.

 Resultatene viser at det er stor variasjon i PFAS-nivåene mellom husholdningene og mellom rommene. Dette kan tyde på at bygnings¬materialer og forbrukerprodukter (f.eks. møbler, tekstiler og lignende) kan påvirke mengden PFAS-er i husstøv. Denne observasjonen er imidlertid ikke undersøkt nærmere i denne rapporten.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-430
Språk:
EN

Publisert:
24.11.2015 00:00:00
Opphav:
NILU
Omfang:
26 p.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema