Naturindeks for Norge 2015

Naturindeksen viser tilstand og utvikling forbiologisk mangfold i Norge ved å sammenfatte informasjon om 301 indikatorer fra ni hovedøkosystemer. De fleste indikatorene representerer bestander for karakteristiske stedegne arter i disse økosystemene. 

Informasjonen om indikatorene er basert på data fra overvåking, modellestimater og ekspertvurderinger. Indikatorverdiene er skalert mot sin verdi i en referansetilstand med tilnærmet intakt biologisk mangfold. Naturindeksen viser store forskjeller i tilstand for biologisk mangfold mellom økosystemene. 


Type:
Rapport
Nummer:
M-441
Språk:
NB

Publisert:
24.11.2015 11:30:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
132 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema