Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn

Hensikten med faktaarket og den vedlagte sjekklisten er å veilede konsulenter, prosjektledere og problemeiere om hva en ferdig tiltaksplan må inneholde for å brukes til oppryddingstiltak og som dokumentasjon til miljømyndighetene.

Excel-ark med sjekkliste kan du hente her.

 


Type:
Faktaark
Nummer:
M-325
Språk:
NB

Publisert:
12.03.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema