Kunnskapsinnhenting – metylkvikksølv i sedimenter

I det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i prioriterte kyst- og fjordområder er det vanlig at forekomsten av kvikksølv undersøkes, sammen med en rekke andre utvalgte stoffer. Det er imidlertid ikke vanlig at metylkvikksølv måles. Og når det måles kan det være vanskelig å si hva resultatene betyr da det i dag ikke finnes egne grenseverdier for metylkvikksølv i sedimenter, slik det finnes for kvikksølv.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har DNV GL gjennomført en litteraturstudie for å svare på hvordan metylkvikksølv oppfører seg i sedimentene, hva metylkvikksølv i sedimentene betyr for risikoen for negative effekter på mennesker og dyr, og hvordan stoffet på best mulig måte kan ivaretas i forvaltningen.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-266
Språk:
NB

Publisert:
06.03.2015 00:00:00
Opphav:
DNV GL
Omfang:
84 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema