Krav om godkjenning i REACH

Enkelte stoffer har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at bruken av dem må reguleres. Kjemikalieregelverket REACH inneholder krav om at du må ha særskilt tillatelse (godkjenning) for å kunne bruke en del slike stoffer. Disse stoffene er forbudt å bruke dersom godkjenning ikke er innvilget. (Faktaarket er oppdatert pr. 22. februar 2016.)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-329
Språk:
NB

Publisert:
27.03.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema