Eksport av brukte produkter?

Eller ulovlig eksport av farlig avfall?
Det er ikke lov å sende avfall fra Norge til utviklingsland. Mange brukte produkter vil ansees som avfall etter norsk og europeisk regelverk og kan dermed ikke eksporteres til slike land.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-326
Språk:
NB

Publisert:
24.03.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema