Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles

Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe med kjemikalier som har vært i bruk i årtier. Det har vært et økende fokus på denne gruppen stoffer de siste årene ettersom flere av dem har vist seg å være giftige, ekstremt tungt nedbrytbare og at de hoper seg opp i kroppen (bioakkumulerende). For mange av stoffene som tilhører denne gruppen, og som er i bruk i dag, er det imidlertid lite informasjon om de helse- og miljøskadelige egenskapene. Dette prosjektet er utført på oppdrag av Nordisk Kjemikaliegruppe (NKG) under Nordisk Ministerråd, og er en oppfølging av et tidligere NKG-prosjekt der hovedkonklusjonen var at vi har for lite kunnskap om hvilke stoffer som er i bruk, og i hvilke mengder. Målet vårt i dette prosjektet har vært å frembringe informasjon om bruken og nivåene av disse stoffene ved å analysere for de best kjente PFASene i vanlige forbrukerprodukter.

Les mer her: Norden.

Per- and polyfluorinated chemicals (PFAS) make up a large group of substances that have been used for decades. There has been increasing focus on this group of substances as some of them have shown to be extremely persistent, bioaccumulative and toxic. There is however, a large number of these compounds in use and for many of them there is little knowledge about the health and environmental properties. This project is a follow up of a NORAP project from 2012 where the main conclusion was the limited knowledge of which perfluorinated substances are used, and in what amounts. Our aim for this study was thus to gather more information on the use and the incidence of these substances in some every-day products.

Read more here: Norden.

 


Type:
Rapport
Nummer:
M-360
Språk:
EN

Publisert:
27.05.2015 00:00:00
Opphav:
Nordisk Ministerråd
Omfang:
26 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema