Allemannsretten (nynorsk)

Ein viktig del av kulturarven vår er å vere ute i naturen. Vi har frå gammalt av hatt rett til å ferdast i skog og mark, etter elvane, på innsjøar, i skjergarden og til fjells – uavhengig av kven som eig grunnen.

Vi kan hauste av naturen – ikkje berre saltvassfisk, bær, sopp og blomstrar, men òg inntrykk og opplevingar. Hovudprinsippa i allemannsretten er lovfesta i friluftslova av 1957.


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-85
Språk:
NN

Publisert:
21.02.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema