Mai 2015

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-322 | Utgiver: NILU

31.05.18 The report presents the levels of sulphur dioxide (SO2) and heavy metals (nickel and copper) in...

Bruk av oljesaneringsmidler på land

Type: Faktaark | Nummer: M-365 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.06.15 Bruk av oljesaneringsmidler for å rense opp i oljeforurenset grunn kan i seg selv medføre fare fo...

Das Jedermannsrecht

Type: Brosjyre | Nummer: M-87 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.02.17 Ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes ist das aktive Erleben der Natur. Seit alters her...

Right to Roam

Type: Brosjyre | Nummer: M-86 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.02.17 Outdoor recreation is an important part of our cultural heritage in Norway. Since ancient times, ...

Allemannsretten (nynorsk)

Type: Brosjyre | Nummer: M-85 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.02.17 Ein viktig del av kulturarven vår er å vere ute i naturen. Vi har frå gammalt av hatt rett til å...

Allemannsretten (bokmål)

Type: Brosjyre | Nummer: M-84 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.02.17 En viktig del av kulturarven vår er å være ute i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å...

The Norwegian Environment Agency Strategy 2015-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-359 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.05.15 The Norwegian Environment Agency was created on 1 July 2013 when the former Directorate for Natur...

Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles

Type: Rapport | Nummer: M-360 | Utgiver: Nordisk Ministerråd

27.05.15 Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe med kjemikalier som har vært i bruk i...

Tekstiler - ikke bare rene fiber

Type: Faktaark | Nummer: M-352 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.05.15 Virksomheter som produserer og importerer tekstiler er ansvarlige for at produktene er trygge og...

Avfallsdeklarering.no - brukerveiledning

Type: Veileder | Nummer: M-355 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...