Refusjonsordningen for spillolje - årsrapport 2014

Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2014. Ordningen har eksistert siden 1994, og den har til hensikt å sikre en høy innsamlings¬grad av blant annet smøre-, hydraulikk- og trans¬formatoroljer. Ordningen er finansiert gjennom bevilgninger på Stats-budsjettet. I 2014 var refusjonssatsen på kr 2,20 pr liter innsamlet olje. Brutto innsamlet oljemengde var 25.589 m3, og det ble anbefalt utbetalt ca. 53,1 millioner kr i refusjon, etter fratrekk for vann i oljen.


Type:
Rapport
Nummer:
M-376
Språk:
NB

Publisert:
23.06.2015 00:00:00
Opphav:
COWI
Omfang:
20 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema