Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporterer måledata til EEA/ESA er beskrevet og plasseringen er vurdert i forhold til krav i EUs direktiver. 

Stasjons- og områdeklassifiseringen er oppdatert og anbefalinger for justeringer er gitt for enkelte stasjoner. Omgivelsene til stasjonene er beskrevet og viktige kilder er tatt hensyn til. Plasseringen av målestasjonene er dokumentert med kart og flybilde og retningsvisende fotografier av området.


Type:
Rapport
Nummer:
M-358
Språk:
NB

Publisert:
25.08.2015 00:00:00
Opphav:
NILU
Omfang:
204 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema