Naturindeks – om rammeverk, beregningsmetode og data

Naturindeks for Norge 2015 vil bli presentert høsten 2015. Denne rapporten beskriver det økologiske og matematiske rammeverket samt datagrunnlaget som ligger til grunn for beregningene, og gjør opp status for utviklingsarbeidet som har pågått etter at naturindeksen første gang ble lansert i 2010.

Rapporten beskriver også databasen for innlegging av data og arbeidet med en ny innsynsløsning. Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Miljødirektoratet. Rapporten er utarbeidet av NINA i samarbeid med en faggruppe, oppnevnt av Miljødirektoratet, med representanter fra Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for bioøkonomi, Havforskningsinstituttet, Statistisk sentralbyrå og Artsdatabanken.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-382
Språk:
NB

Publisert:
30.06.2015 00:00:00
Forfatter:
NINA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
84 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori