Naturarven som verdiskaper – tips og eksempler

Vi har utarbeidet en veileder for verdiskaping med utgangspunkt i naturarven. Den er tiltenkt de som arbeider med tilrettelegging for verdiskaping.


Type:
Veileder
Nummer:
M-380
Språk:
NB

Publisert:
16.06.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
24 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema